ประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล. เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

กลับสู่หน้าหลัก