ประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการ ของ สกพ.

โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ จัทร์อิทธิกุล รอง ผบ.ตร.(บร) และคณะ

วันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์

กลับสู่หน้าหลัก