การลงนามความถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่อาคาร ๕ สำนักงานกำลังพล
 

กลับสู่หน้าหลัก