ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส และ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการ ของสำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

กลับสู่หน้าหลัก