ประชุมบริหารและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น.

ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์

กลับสู่หน้าหลัก