หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 
 พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอรับพรจากผู้บังคับบัญชา สำนักงานกำลังพล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงชั้น ๙ อาคาร ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจโท ธณัท วงศ์สุวรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นประธาน

 

 
 
 

แจ้งหนังสือเวียนกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานกำลังพล

 
 
ผู้บังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล
 
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
 
พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี

รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล

 
พล.ต.ต.วิบูลย์ สีสุข
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
ผู้บังคับบัญชา ในอดีต
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล