หน่วยงานในสังกัต
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
      พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานกำลังพล เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ข้าราชการตำรวจและประชาชนร่วมงาน ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
  ตอน อ้อมกอดผู้พิทักษ์ในคืนรักแห่ง JAZZ โดยวงดุริยางค์ตำรวจ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ "ประมวลภาพ"
 • ข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ "ประมวลภาพ"
 • การลงนามความถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่อาคาร ๕ สำนักงานกำลังพล "ประมวลภาพ"
 • การประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ ๒ "ประมวลภาพ"
 • โครงการ สำนักงานกำลังพลบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายและ รายงานตัวข้าราชการตำรวจใหม่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ สำนักงานกำลังพล ระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน "ประมวลภาพ"
 • พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ. และมุทิตาจิตอดีตผู้บังคับบัญชาของสำนักงานกำลังพล เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • พิธีประดับยศว่าที่ ร.ต.ต. แก่ข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้น โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ ณ ห้องโถงหน้าสำนักงานกำลังพล "ประมวลภาพ"
 • พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในวันจันทร์ที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สำนักงานกำลังพล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานกำลังพล โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานกำลังพล โดย พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันพุธ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • ประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • พิธีรับเสื้อกิจกรรม Bike For Dad ณ ห้อง ประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ประมวลภาพ"
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานกำลังพล ชั้น ๙ อาคาร ๕ ตร. "ประมวลภาพ"
 • ประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • พิธีรับส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • พิธีมอบโล่และเสื้อสามารถข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. ในวันพฤษหัสบดีที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สกพ. ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และพิธีปิดกีฬาภายใน สกพ. ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายและ รายงานตัวข้าราชการตำรวจใหม่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานกำลังพล ชั้น ๙ อาคาร ๑๙ "ประมวลภาพ"
 • พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ สกพ. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบาย สำนักงานกำลังพล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร ๑๘ ชั้น ๑ "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคม "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานกำลังพล พลตำรวจโท ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาสัญญาบัตร ๑๐ (บร ๑๑) วันอังคาร ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตร. "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานกำลังพล วันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ อาคาร ๒๕ ทว. "ประมวลภาพ"
 • พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานกำลังพล ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ "ประมวลภาพ"
 • งานมอบโล่ที่ระลึก และงานเลี้ยงรับรอง ในวาระข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน สิงหาคม "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลของ สกพ. "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน พฤษภาคม "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน เมษายน "ประมวลภาพ"
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ "สงกรานต์ บ้านเรา สกพ." ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม "ประมวลภาพ"
 • รดน้ำดำหัว พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.สกพ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานกำลังพล "ประมวลภาพ"
 • คณะกรรมการของตร. ตรวจผลการดำเนินการกิจกรรม 5ส. ในส่วนของสำนักงานกำลังพล วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ประมวลภาพ"
 • ประชุมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส. วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกำลังพล ชั้น ๖ อาคาร ๑๙ ตร. "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ "ประมวลภาพ"
 • ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗ ณ ประเทศณี่ปุ่น "ประมวลภาพ"
 • ประมวลภาพ การตรวจร่างกายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองการเงิน ชั้น ๑ อาคาร ๑๘ ตร. "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน ธันวาคม "ประมวลภาพ"
 • พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รอง ผบช.สกพ. ตรวจการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สำนักงานกำลังพล "ประมวลภาพ"
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี ของสำนักงานกำลังพล วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๙ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจในสำนักงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ ให้กับราชการตำรวจในสังกัด กอ.รมน. เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติราชการ วันอังคารที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๒๕ ทว. "ประมวลภาพ"
 • โครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน ไข้หวัดใหญ่ ใส่ใจดวงตา พัฒนาศักยภาพ ข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานกำลังพล ชั้น ๖ อาคาร ๑๙ "ประมวลภาพ"
 • การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจในสำนักงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจในสำนักงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน ตุลาคม "ประมวลภาพ"
 • งานเลี้ยง รับ-ส่ง รอง ผบช. และ ผบก. ในสังกัด สกพ. ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ มากกว่าคำว่ารักและคิดถึง "ประมวลภาพ"
 • งานมอบโล่ที่ระลึก และงานเลี้ยงรับรอง ในวาระข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๗:๓๐ น. "ประมวลภาพ"
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูล ณ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ "ประมวลภาพ"
 • รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน กรกฎาคม "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Dayประจำเดือน มิถุนายน "ประมวลภาพ"
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของ สกพ. ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร "ประมวลภาพ"
 • โครงการอบรมอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ โดย พ.อ.นพ.พงค์ศักดิ์ ตั้งคณา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • กีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สกพ. วันที่ ๒๐-๒๖ ธ.ค.๕๕ "ประมวลภาพ"
 • โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการ ของ สกพ. โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ จัทร์อิทธิกุล รอง ผบ.ตร.(บร) และคณะ วันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์"ประมวลภาพ"
 • ประชุมบริหารและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. "ประมวลภาพ"
 • การมอบประกาศเชิดชูเกิยรติหน่วยงานในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกิตรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานกำลังพล วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. "ประมวลภาพ"
 • โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด วันพุธที่ ๒๙ ส.ค.๕๕ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร"ประมวลภาพ"
 • การแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานกำลังพล วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ "ประมวลภาพ"
 
 

แจ้งหนังสือเวียน พท.สกพ.

 
 
ผู้บังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รองผู้บัญชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รองจเรตำรวจ(สบ 7) รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
ผู้บังคับบัญชา ในอดีต
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล