หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
      พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานกำลังพล เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ข้าราชการตำรวจและประชาชนร่วมงาน ฟังดนตรี มีความสุข ร่วมสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
  ตอน อ้อมกอดผู้พิทักษ์ในคืนรักแห่ง JAZZ โดยวงดุริยางค์ตำรวจ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ "ประมวลภาพ"
 • ข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ "ประมวลภาพ"
 • การลงนามความถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่อาคาร ๕ สำนักงานกำลังพล "ประมวลภาพ"
 • การประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ และพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันพุธ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ ๒ "ประมวลภาพ"
 • โครงการ สำนักงานกำลังพลบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายและ รายงานตัวข้าราชการตำรวจใหม่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ สำนักงานกำลังพล ระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน "ประมวลภาพ"
 • พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ของข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ. และมุทิตาจิตอดีตผู้บังคับบัญชาของสำนักงานกำลังพล เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • พิธีประดับยศว่าที่ ร.ต.ต. แก่ข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้น โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ ณ ห้องโถงหน้าสำนักงานกำลังพล "ประมวลภาพ"
 • พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในวันจันทร์ที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สำนักงานกำลังพล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานกำลังพล โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สำนักงานกำลังพล โดย พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันพุธ ที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ "ประมวลภาพ"
 • ประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • พิธีรับเสื้อกิจกรรม Bike For Dad ณ ห้อง ประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ประมวลภาพ"
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานกำลังพล ชั้น ๙ อาคาร ๕ ตร. "ประมวลภาพ"
 • ประชุมบริหาร สำนักงานกำลังพล โดย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นประธาน วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • พิธีรับส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • พิธีมอบโล่และเสื้อสามารถข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. ในวันพฤษหัสบดีที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • โครงการอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สกพ. ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และพิธีปิดกีฬาภายใน สกพ. ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายและ รายงานตัวข้าราชการตำรวจใหม่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานกำลังพล ชั้น ๙ อาคาร ๑๙ "ประมวลภาพ"
 • พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ สกพ. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบาย สำนักงานกำลังพล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองการเงิน อาคาร ๑๘ ชั้น ๑ "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน ตุลาคม "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานกำลังพล พลตำรวจโท ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล รักษาราชการแทน ที่ปรึกษาสัญญาบัตร ๑๐ (บร ๑๑) วันอังคาร ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตร. "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานกำลังพล วันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓ อาคาร ๒๕ ทว. "ประมวลภาพ"
 • พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานกำลังพล ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ "ประมวลภาพ"
 • งานมอบโล่ที่ระลึก และงานเลี้ยงรับรอง ในวาระข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน สิงหาคม "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลของ สกพ. "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน พฤษภาคม "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน เมษายน "ประมวลภาพ"
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ "สงกรานต์ บ้านเรา สกพ." ณ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม "ประมวลภาพ"
 • รดน้ำดำหัว พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.สกพ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานกำลังพล "ประมวลภาพ"
 • คณะกรรมการของตร. ตรวจผลการดำเนินการกิจกรรม 5ส. ในส่วนของสำนักงานกำลังพล วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ประมวลภาพ"
 • ประชุมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส. วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานกำลังพล ชั้น ๖ อาคาร ๑๙ ตร. "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ "ประมวลภาพ"
 • ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗ ณ ประเทศณี่ปุ่น "ประมวลภาพ"
 • ประมวลภาพ การตรวจร่างกายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองการเงิน ชั้น ๑ อาคาร ๑๘ ตร. "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน ธันวาคม "ประมวลภาพ"
 • พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รอง ผบช.สกพ. ตรวจการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส. เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สำนักงานกำลังพล "ประมวลภาพ"
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี ของสำนักงานกำลังพล วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๙ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจในสำนักงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ ให้กับราชการตำรวจในสังกัด กอ.รมน. เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติราชการ วันอังคารที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคาร ๒๕ ทว. "ประมวลภาพ"
 • โครงการ สร้างภูมิคุ้มกัน ไข้หวัดใหญ่ ใส่ใจดวงตา พัฒนาศักยภาพ ข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานกำลังพล ชั้น ๖ อาคาร ๑๙ "ประมวลภาพ"
 • การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจในสำนักงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • การฝึกประจำสัปดาห์ ของข้าราชการตำรวจในสำนักงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน ตุลาคม "ประมวลภาพ"
 • งานเลี้ยง รับ-ส่ง รอง ผบช. และ ผบก. ในสังกัด สกพ. ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ มากกว่าคำว่ารักและคิดถึง "ประมวลภาพ"
 • งานมอบโล่ที่ระลึก และงานเลี้ยงรับรอง ในวาระข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๗:๓๐ น. "ประมวลภาพ"
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูล ณ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ "ประมวลภาพ"
 • รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำเดือน กรกฎาคม "ประมวลภาพ"
 • กิจกรรม Big Cleaning Dayประจำเดือน มิถุนายน "ประมวลภาพ"
 • โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนของ สกพ. ในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร "ประมวลภาพ"
 • โครงการอบรมอบรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมข้าราชการตำรวจในสังกัด สกพ.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ โดย พ.อ.นพ.พงค์ศักดิ์ ตั้งคณา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. "ประมวลภาพ"
 • กีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สกพ. วันที่ ๒๐-๒๖ ธ.ค.๕๕ "ประมวลภาพ"
 • โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ "ประมวลภาพ"
 • ประชุมมอบแนวทางการปฎิบัติราชการ ของ สกพ. โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ จัทร์อิทธิกุล รอง ผบ.ตร.(บร) และคณะ วันที่ ๑๗ ต.ค.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์"ประมวลภาพ"
 • ประชุมบริหารและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น. "ประมวลภาพ"
 • การมอบประกาศเชิดชูเกิยรติหน่วยงานในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกิตรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานกำลังพล วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. "ประมวลภาพ"
 • โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด วันพุธที่ ๒๙ ส.ค.๕๕ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร"ประมวลภาพ"
 • การแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานกำลังพล วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ "ประมวลภาพ"
 
 

แจ้งหนังสือเวียนกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานกำลังพล

 
 
ผู้บังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล
พล.ต.ท.ธณัท วงศ์สุวรรณ
ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม

รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล

พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
ผู้บังคับบัญชา ในอดีต
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล