หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 
 การประชุมบริหารสำนักงานกำลังพล ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจตรี สรไกร พูลเพิ่ม รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นประธาน

 

 
 
 

แจ้งหนังสือเวียนกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานกำลังพล

 
 
ผู้บังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล
พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข
ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
พล.ต.ต.วิบูลย์ สีสุข
รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล
ผู้บังคับบัญชาในอดีต
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล