ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สำนักงานกำลังพล

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๒๕๕๙  

กลับสู่หน้าหลัก