งานมอบโล่ที่ระลึก และงานเลี้ยงรับรอง ในวาระข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๗:๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชินวัตร ตึกอำนวยการ รพ.ตร. ชั้น ๕


กลับสู่หน้าหลัก