งานมอบโล่ที่ระลึก และงานเลี้ยงรับรอง ในวาระข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพลเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๗:๓๐ น.

ณ ห้องประชุมชินวัตร ตึกอำนวยการ รพ.ตร. ชั้น ๕


กลับสู่หน้าหลัก