งานเลี้ยง รับ-ส่ง รอง ผู้บัญชาการ และ ผบก. ในสังกัดสกพ. มากกว่าคำว่า/รักและคิดถึง

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๘:๐๐ น.

ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


กลับสู่หน้าหลัก