ข้าราชการตำรวจ สำนักงานกำลังพล ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดปทุมวนารามราชวรมหาวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 

กลับสู่หน้าหลัก