หน่วยงานในสังกัต
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
 
 
 

สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร ๕ ชั้น ๙

    ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๑๕๕๔

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล