พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ อาคาร ๕ ชั้น ๙ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลับสู่หน้าหลัก