พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๙ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลับสู่หน้าหลัก