พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี ของสำนักงานกำลังพล 
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ อาคาร ๑๙ ชั้น ๙ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลับสู่หน้าหลัก