หน่วยงานในสังกัต
สำนักงานกำลังพล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกำลังพล
กลุ่มงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
กองทะเบียนพล
กองอัตรากำลัง
กองสวัสดิการ
ติดต่อสำนักงาน
 
 
 

 

    ๔

 

 
ผู้บังคับบัญชา
สำนักงานกำลังพล
พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รรท.ผบช.สกพ.
พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย
รอง ผบช.สกพ.
พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์
รอง ผบช.สกพ.
พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์
รรท.รอง ผบช.สกพ
ผู้บังคับบัญชา ในอดีต
 
ลิขสิทธิ์ ของ สำนักงานกำลังพล