โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ สำนักงานกำลังพล

ระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

กลับสู่หน้าหลัก