การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล เป็นประธาน
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  

กลับสู่หน้าหลัก