โครงการ สำนักงานกำลังพลบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

ในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
 

กลับสู่หน้าหลัก