คณะกรรมการของตร. ตรวจผลการดำเนินการกิจกรรม 5ส. ในส่วนของสำนักงานกำลังพล
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลับสู่หน้าหลัก